मनापासून प्रेम करणारे, हवे असते कुणीतरी
मनातले ओळखणारे हवे असते कुणीतरी,
मनातले गुंज सांगण्यासाठी, हवे असते कुणीतरी,
फुलासारखे हळुवार जपणारे, हवे असते कुणीतरी
तर मग लवकर शोधा तुमच्यावर मनापासून  प्रेम करणारी माणसे ....Comments

Popular posts from this blog